Fit.kp.dk

FIT I FAMILIEAFDELINGEN
MED FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT

Play Video

Feedback Informed Treatment, også kaldt FIT er en tilgang til psykosocialt arbejde, der er udviklet i terapiregi i USA. Som den første kommune i Danmark har Gladsaxe Kommune anvendt FIT i deres familieafdeling siden april 2017. Som tilgang har FIT såvel fokus på ændringer i barnets trivsel som på samarbejdet mellem rådgiver og familien. Det vil sige, at FIT både søger at styrke inddragelse af og effekt i sagsforløbene for familierne. To enkle skemaer understøtter disse formål. Skemaet ORS anvendes til at vurdere barnets trivsel. Skemaet SRS til at vurdere samarbejdet. Begge bruges som værktøj til at forbedre dialoger om barnets situation. Filmene er lavet i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Alpha film, og Københavns Professionshøjskole. Projektet er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond. De medvirkende i filmen er medarbejdere fra Gladsaxe Kommune og deres børn.

For mere information kontakt Thomas Mackrill PhD. Docent thma@kp.dk
Play Video

1: Den første samtale – partshøring

At præsentere FIT for første gang
At skabe en alliance
At sætte fokus på barnets trivsel med ORS

Play Video

2: Den første børnesamtale

At bruge FIT med børn.
At score på en tablet
At sætte fokus på samarbejdet med SRS

Play Video

3: FIT i telefonen

FIT med unge
ORS over telefonen
ORS som del af en helhedsvurdering

Play Video

4: FIT i vagten

Opfølgning på en telefonsamtale
At forklare ORS til unge
Den kliniske cut-off

Play Video

5: Mark til undersøgelse

FIT og den børnefaglige undersøgelse
ORS som undersøgelsesværktøj
At få feedback med SRS fra børn

Play Video

6: Marks forældre til undersøgelse

ORS som undersøgelsesværktøj
Parallelbedømmelser med forældre
Sammenligning af ORS scores

Play Video

7: Netværksmøde

Parallelbedømmelser med skole
Parallelbedømmelse som dialogværktøj
At finde et fælles fodslag

Play Video

8: Handleplanssamtale

ORS, SRS og Mål
Fokus på familiens præferencer
Grafers betydning for indsatser

Play Video

9: Statusmøde med Mark og forældre

ORS som opfølgningsredskab
SRS som opfølgningsredsskab
At se på grafer sammen

Play Video

10: Supervision

Data som udgangspunkt
Arbejdsalliancen
Skamlen

Play Video

11: FIT buddy

Praktisk hjælp
Kollegial støtte
At komme i gang med FIT

Play Video

12: Rådgivernes udfordringer

At starte op med FIT
Fokus på ens egen indsats
Myndighed og forandringsagent
Uenigheder med forældre